Kauwproblemen bij paarden: TMJ-problemen?


Wat doen eigenaren wanneer ze worden geconfronteerd met kauwproblemen bij paarden? Waarschijnlijker zullen ze door hun contacten scrollen op zoek naar de paardenarts of gespecialiseerde tandarts. Zijn er scherpe haken en punten? Losse of ontbrekende tanden? Een abces? Weinig paardeneigenaren zouden onregelmatigheden van het temporomandibulair gewricht (TMJ of kaakgewricht) overwegen. Niet alle problemen die verband houden met de voedselconsumptie bij paarden zijn alleen te wijten aan tandproblemen.

 

Het TMJ kan, net als elk ander gewricht in het lichaam van het paard, een bron van pijn zijn. Omdat paarden een aanzienlijk deel van de dag eten en grazen, kan TMJ-dysfunctie en de bijbehorende pijn de algehele gezondheid van het paard negatief beïnvloeden.

TMJ-stoornissen, zoals artrose, kunnen de voeropname veranderen, het vermogen van het paard om hun voedsel op de juiste manier te kauwen verstoren, en zelfs resulteren in afwijkingen in de mondholte. 

Slecht uitgelijnde tanden, waarbij de boven- en onderkaak niet goed op elkaar passen, kunnen abnormale krachten op het TMJ veroorzaken. Hierdoor kunnen weer ontstekingen en degeneratie worden veroorzaakt. Naast het potentiële ongemak veroorzaakt door de primaire afwijking, kan het probleem worden verergerd door TMJ-pijn.

Dit scenario is vergelijkbaar met een paard met een disbalans in de ledematen. Bij verhoogde training en verhoogde abnormale krachten op bepaalde gewrichten, kan kreupelheid optreden. 

 

Bij mensen lijdt ongeveer 12% van de bevolking aan TMJ-dysfunctie, en dit is een steeds vaker erkend probleem bij andere soorten, zoals honden en katten. Net als bij mensen bestaat het TMJ van paarden uit het onderkaakbeen (onderkaak) en het bovenste kaakbot (bovenkaak) aan beide kanten van het hoofd, en een kraakbeenschijf die zich tussen die twee botten in het gewricht bevindt. Afgezien van de basis anatomie en ondanks het duidelijke belang van dit gewricht, bestaat er weinig informatie over de TMJ bij paarden.

 

Wanneer paarden moeite lijken te hebben met kauwen moet professionele hulp worden ingeschakeld. Afhankelijk van de klachten en verdenkingen, zal dit een paardentandarts of uw primaire paardenarts zijn. 

De algemene symptomen van TMJ problematiek zijn nagenoeg gelijk aan de symptomen van gebitsproblemen. Dit zijn onder meer: 

  • Laten vallen van voer tijdens het kauwen 
  • “Proppen” maken. 
  • Geleidelijke vertraging van de eetsnelheid waarbij het steeds langer duurt op een portie op te eten, 
  • Kantelen van het hoofd, of andere ongebruikelijke hoofd-hals houdingen tijdens het kauwen. 

Een jaarlijkse tandheelkundige controle zal helpen om de hele mond en kaak in goede staat te houden en verdere problemen voorkomen. Ondersteunend kan een sportmasseur het TMJ controleren en helpen o.a. de kaak- en kauwspieren in goede conditie te houden. Neem contact op met NB Equine Support voor hulp.

 

 

 

 

 

 

 

Source: KER